محصولات پترااونیکس بصورت اسلب به فروش می رسند اما درصورت نیاز اسلب های خریداری شده در سایز مورد نیاز شما برش خورده و تحویل می گردد.

انتخاب اسلب

01

در ابتدا سنگ مورد نظر خود را در قطع اسلب انتخاب نمایید.

سایز دلخواه

02

سایز مورد نیاز خود را در اختیار ما قرار دهید

فرآوری

03

سایز دلخواه شما به نهایت دقت بر روی اسلب های انتخابی اعمال می گردد

محصول پایانی

04

محصول مورد نیاز شما در اندازه ی مورد نیاز آماده سازی و ارسال می گردد

بالا