برای آگاهی از هزینه ها و نحوه ی انجام سفارشات با ما تماس بگیرید

کوپ

01

بررسی و تحویل بلوک های ماربل

فرآوری

02

فرآوری بلوک مشتری مطابق نیاز مشتری و با کیفیت بسیار بالا در تمامی بخش های برش ، ساب و آماده سازی

ارایه محصول نهایی

03

بعد از اتمام فرآیندهای فرآوری سنگ ها در بسته بندی ویژه به مشتری ارایه می گردد

بالا